برچسب : اورست

رمزهای موفقیت

قله پاره ای از یک رویاست که به حقیقت می پیوندد…

مهسا زکی زاده
قله پاره ای از یک رویاست که به حقیقت می پیوندد… شاید این یک تعصب باشد، ولی من باور نمی‌کنم که انسانی علت صعودش به قله را دیدن منظره‌ی اطراف بیان کند… هیچ‌کس سختی کوهستان...