برچسب : ایرج میرزا

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر معاصر همراه با ایرج میرزا

زهرا فخرایی
ایرج میرزا ملقب به جلال الممالک و فخر الشعرا، یکی از شاعران برجسته در عصر مشروطیت و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود....