برچسب : ایستادگی

رمزهای موفقیت

ایستادگی کن…

مهسا زکی زاده
ایستادگی کن… “ایستادگی کن” و به یادداشته باش که لشکری ازکلاغها جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را فقط به نمایش می گذارد ندارند ! مجله اینترنتی تحلیلک...