برچسب : باباطاهر عریان

عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (سوزش عشق حقیقی در مقام حضور)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس ششم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
ادبیات شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با باباطاهر عریان

زهرا فخرایی
باباطاهر عریان ...شب تاریک و سنگستان و من مست/ قدح از دست ما افتاد و نشکست/ نگه دارنده اش نیکو نگه داشت/ و گرنه صد قدح نفتاده بشکست......