پنجشنبه/ 11 خرداد / 1402

باب ششم گلستان سعدی

در ضعف و پیری - باب ششم گلستان سعدی

حکایت ای که مشتاق منزلی مشتاب

در این مطلب حکایت ای که مشتاق منزلی مشتاب که درباره صبرآموزی است را با معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید…