برچسب : باب قناعت

ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی؛ در فضیلت قناعت (قسمت اول)

محمد زکی زاده
در فضیلت قناعت (قسمت اول) (۱) (۲) (۳) (۴) می گفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم (۵) از جهان برخاستی.   ای قناعت، توانگرم گردان که ورای...