برچسب : باب پراکتور

رمزهای موفقیت

حاضرید چه چیزی را برای رویای خود فدا کنید؟

مهسا زکی زاده
حاضرید چه چیزی را برای رویای خود فدا کنید؟ برای محقق ساختن زندگی رویایی خود، حاضرید چه چیزهایی را فدا کنید یا چه چیزهایی را تحمل‌ کنید؟! مهم نیست رویای شما چقدر راحت به‌سوی‌تان می‌آید،...