یکشنبه/ 13 آذر / 1401

باب چهارم گلستان سعدی

گلستان سعدی

حکایت موذن مسجد سنجار

در این مطلب حکایت موذن مسجد سنجار را به همراه معنی دقیق و کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید.