برچسب : بادبادک باز

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «بادبادک باز» نوشته خالد حسینی

زهره دره شیری
کتاب بادبادک باز اثر خالد حسینی نویسنده‌ی افغانی الاصل است. در بین آثار خالد حسینی شاید بتوان بادبادک باز را بهترین اثر نویسنده دانست....