برچسب : بازار بورس ایران

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالي مهر آيندگان)...همانطور که در تحلیل سهام ومهان مشاهده می کنید سهم اکنون به کف پارالل رسم شده رسیده است....
تحلیل تکنیکال

رشد عالی و سود ۱۰۰ درصدی سهام شپنا در کمتر از ۱ ماه!

مهسا زکی زاده
رشد عالی 100 درصدی سهام شپنا در کمتر از 1 ماه!...همانطور که در تحلیل 23 فروردین ماه به آن پرداخته بودیم سهم شپنا رشد خود را از آن منطقه آغاز کرده است. و در کمتر...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام افرا (افرانت)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام افرا (افرانت)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام افرا مشاهده می کنید سهم در حال تکمیل موج 3 صعودی خود است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام غگرجی (بیسکویت گرجی)

زهرا دره شیری
تحلیل تکنیکال سهام غگرجی (بیسکویت گرجی)......
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام بالبر (کابل‌ البرز)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام بالبر (كابل‌ البرز)...همانطور که در تحلیل سهام بالبر مشاهده می کنید سهم پس از تشکیل الگوی کاپ و پولبک به خط گردن کاپ، در حال تکمیل موج 3 صعودی خودش است....