برچسب : بازار بورس

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۷ بهمن ۹۹: روز از نو سرخی از نو

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 7 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 8 میلیارد و 918 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 760 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غمارگ (مارگارین)

فائقه مددی
سهام غمارگ پس از ریزش تا تراز 78.6%موج صعودی قبلی و سپس یک حرکت رو به بالا تا طلاقی دو محدوده 38.2%موج صعودی قبلی و 50% از (c1(ABW در قالب اصلاح زیگزاگ را تجربه کرده...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۶ بهمن ۹۹: آواز دهل شنیدن از دور خوش است

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 6 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 12 میلیارد و 605 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 986 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۵ بهمن ۹۹: شاخص کل مثبت هم وزن منفی

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 5 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 17 میلیارد و 198 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 15 هزار و 636 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۴ بهمن ۹۹: هفته سبز شروع شد

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 4 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 5 میلیارد و 611 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 7 هزار و 142 میلیارد تومان 815 هزار نوبت مورد...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام لکما (کارخانجات‌ مخابراتی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام لکما (كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌)...سهم پس از برخورد با کف پارالل موج a زیگ را به اتمام رسانده است و حرکت موج b خود را رو به بالا به اتمام رسانده و اکنون در حال...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ بهمن ۹۹: روز خوش بازار

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 1 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 5 میلیارد و 967 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 6 هزار و 861 میلیارد تومان 790 هزار نوبت مورد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۰ دی ۹۹: بازگشت در دقایق پایانی

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 30 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 11 میلیارد و 163 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 9 هزار و 835 میلیارد تومان و 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ دی ۹۹: سقوط همچنان ادامه دارد

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 29 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 4 میلیارد و 320 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 4 هزار و 190 میلیارد تومان 515 هزار نوبت مورد...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)، این سهم بعد از رشد پنج موج و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 شد، که یک اصلاح ترکیبی فلت...