برچسب : بازار سهام

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹: امیدواری در دقایق پایانی

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۱۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹: قرمز و دیگر هیچ

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۱۶...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹: بازار حریف فروشنده ها نشد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۲۰۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹: شاخص ۱۸ هزار واحد افت کرد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۶۱۳...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹: کمربندها را ببندید پرواز نزدیک است

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۱ میلیارد و ۴۷۷...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹: مقاومت شکسته نشد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۹ میلیارد و ۳۱۰...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۰ مهر ۹۹: پشت سد ۱ میلیون ۶۰۰ هزار واحد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۰ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۰ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۲ میلیارد و ۸۳۸...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۹ مهر ۹۹: شاخص هم وزن پرقدرت تر از شاخص کل

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۹ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۹ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۷۵۲...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۶ مهر ۹۹: هفته ای عجیب!

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۶ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۶ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و ۱۴۰...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۵ مهر ۹۹: بازگشت امید به بازار

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۵ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۵ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۳۵۰...