برچسب : بازار سهام

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: بازگشت شاخص به کانال ۳۰۷ هزار با رشد ۴۳۸ واحدی

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۲۷۰۰ واحدی شاخص و صعود به نیمه کانال ۳۰۶ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۶۲۸ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص دوباره به کانال ۳۰۴ هزار نزدیک شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت مجدد شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۵۲۵ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: آخرین روز معاملات هفته سبز شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت مجدد شاخص و سقوط به کانال ۳۰۴ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۵۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۲۳۰ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: از مثبت به منفی؛ عقبگرد ۹۳۰ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۶۶ میلیون سهم و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن )

مهسا زکی زاده
همانطور که در تحلیل نمودار سهام بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشاهده می کنید این سهم اکنون امواج ۱ و ۲و ۳ خود را ساخته است و اکنون در موج ۴ به سر می...