Tag: بازار

آپدیت سهام برکت و رسیدن به اولین هدف کوتاه مدت

طبق تحلیل تکنیکال سهام برکت در ۹ اسفند ۹۹، این سهام به اولین هدف کوتاه مدت مشخص شده در تحلیل رسیده است.

سهام برکت در ریزموج ۳ و در قیمت ۲۶۸۶۰ ریال معرفی شد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده ۲۹۹۶۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال سهام ساراب (سیمان داراب)

طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام ساراب (سیمان داراب) مشاهده می کنید که این سهام ۴ موج اصلی را تکمیل کرده است و در حال حاضر در حال تکمیل ریزموج های موج ۵ اصلی است.

تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین)

در تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین) مشاهده می کنید که این سهام موج ۲ اصلی را در قالب یک زیگ پشت سر گذاشته است و روند صعودی را در قالب ۵ ریز موج شروع کرده است.

تحلیل تکنیکال سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند)

 سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند) با اتمام موج ۱ در قالب ۵ ریز موج، نزدیک به ۶ ماه در موج اصلاحی ۲ اصلی بوده و به اندازه ۵۰ درصد موج ۱ اصلی اصلاح کرده است. موج ۲ تشکیل یک تریپل زیگ را داده است.

تحلیل تکنیکال سهام همراه (شرکت ارتباطات سیار ایران)

طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام همراه (شرکت ارتباطات سیار ایران) مشاهده می کنید که این سهام موج ۱ اصلی خود را پشت سر گذاشته است و پس از یک اصلاح عمیق در قالب یک زیگ و اتمام موج ۲ اصلی، وارد فاز صعودی و به احتمالا موج ۳ اصلی شده است.

تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز)

طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام پخش (پخش البرز)، این سهام ۳ موج اصلی را به اتمام رسانده است و پس از تکمیل موج اصلاحی ۴ اصلی وارد فاز صعودی خود در قالب موج ۵ شده است.

تحلیل تکنیکال سهام قثابت (قند ثابت خراسان)

تحلیل تکنیکال سهام قثابت (قند ثابت خراسان)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام قثابت (قند ثابت خراسان) مشاهده می کنید، این سهام ۱ موج اصلی را به اتمام رسانده و احتمالا موج اول صعودی خود از ۳ اصلی را شروع کرده است.

اسکرول به بالا