برچسب : بازنده

رمزهای موفقیت

کسب‌وکار مثل میدان جنگ نیست

مهسا زکی زاده
کسب‌وکار مثل میدان جنگ نیست من از فلسفه‌ی تای‌چی در کسب‌وکار استفاده می‌کنم: آرام باش! همیشه راهی است، و‌ تعادل داشته باش. رقابت برایم سرگرمی است! کسب‌وکار مثل میدان جنگ نیست که تو بمیری و...
رمزهای موفقیت

بازنده ها از ترس شکست دست به هیچ کاری نمیزنند!

مهسا زکی زاده
بازنده ها از ترس شکست دست به هیچ کاری نمیزنند! فردی از کشاورزی پرسید: آیا گندم کاشته‌ای؟ کشاورز جواب داد: نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید: پس ذرت کاشته‌ای؟ کشاورز گفت: نه، ترسیدم ذرت‌ها را...