برچسب : بازگشایی و توقف نمادها

آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – ۳۰ دقیقه ابتدایی: – منفی ترین نمادهای امروز: – نیمه بازار: بازار با بیش از ۹۰۰ واحد منفی در حال پیگیری است. بیشترین تاثیر...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – معاملات سبز اکثر نمادهای گروه فلزات به همراه صف خرید در وتوکا، فسرب، فروس، فجر – پیشروی ذوب تا محدوده مثبت کامل و جابجایی ۳۰...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – در ۱۰ دقیقه ابتدایی تحت تاثیر خبر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها نمادهای پتروشیمی در منفی به سر می برند و شاخص بیش از...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – نمایی از برترین نمادهای گروه خودرویی به همراه صف خرید پرحجم در خساپا، خپارس و خزامیا – ۲۰ دقیقه ابتدایی: – یک ساعت ابتدایی بازار...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – ۱۵ دقیقه ابتدایی: شاخص در کمتر از ۱۵ دقیقه به واسطه معاملات فولاد، فارس، کگل، پارس، پارسان، جم و تاپیکو بیش از ۴۱۰۰ واحد رشد...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – شاخص در ۱۵ دقیقه نخست معاملات بیش از ۱۰۰۰ واحد مثبت و وارد کانال ۱۴۸ هزار شد. – در یک ساعت ایتدایی بازار، شاخص تحت...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – یک ساعت ابتدایی: رکورد شاخص کل با رشد بیش از ۴۱۰۰ واحد و صعود به ارتفاع ۱۴۶۳۵۷ /  ارزش معاملات بورس و فرابورس به ترتیب...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

هادی جنگجو
شاخص در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازار به مدد معاملات گروه پالایشی از جمله شتران، شپنا و شبندر در کنار نماد فولاد توانست بیش از ۸۶۰ پله صعود کند. —————————————————————-  تقاضای مناسب برای نمادهای گروه پالایشی،...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ، اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – ۵ دقیقه ابتدایی!!! آغاز سبز بازار و صعود بیش از ۲۰۰۰ واحدی شاخص در ۵ دقیقه نخست معاملات – در یک ساعت نخست بازار، شاخص...
آرشیو تحلیل زنده

همراه بازار ؛ اخبار لحظه ای بازار سهام

محسن زکی زاده
همراه بازار اخبار لحظه ای بازار سهام بازار سهام : – یک ساعت ابتدایی: سهام با صفوف خرید و فروش بازگشایی و توقف نمادها: توقف نمادهای فاما و خچرخش به علت تغییرات بیش از ۲۰...