برچسب : بازگشت

عارفانه

از صمیم قلب بگو آمدم

هادی جنگجو
آقای من! پیشانی صدق و اخلاص در درگاه دوست نه و از صمیم قلب بگو آمدم. اگر گفتند: «این‌جا چرا آمدی؟» بگو: «به کجا روم و به کدام در رو کنم؟» این ره است و...