برچسب : باور

رمزهای موفقیت

بیش از آنچه به خود باور دارید

مهسا زکی زاده
بیش از آنچه به خود باور دارید شما نمی‌توانید بیش از آن چیزی بشوید که باور دارید «هستید»، و نمی‌توانید بیش از آنچه باور دارید «می‌توانید» انجام دهید. نورمن وینسنت پیل مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

تنها کافی است باورت را عوض کنی

تنها کافی است باورت را عوض کنی تا سال ۱۹۵۴ باور تمام دنیا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود. آنها باور داشتند که انسان محدودیتهای فیزیکی...
رمزهای موفقیت

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برای‌تان به واقعیت تبدیل می‌شود.

مهسا زکی زاده
هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برای‌تان به واقعیت تبدیل می‌شود.   هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برای‌تان به واقعیت تبدیل می‌شود. شما آنچه را که می‌بینید باور نمی‌کنید، بلکه...