برچسب : بترانس

تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها تایرا: تراکتور سازی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۰۷,۲۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال :تعدیل مثبت ۱۱۰ درصدی های وب، رشد ۳۰ درصدی بترانس و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش سود و زیان شرکت ها اخبار کدال :تعدیل مثبت ۱۱۰ درصدی های وب، رشد ۳۰ درصدی بترانس و … حاریا: سهام کشتیرانی آریا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۱۰ (حسابرسی نشده)...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال: تعدیل مثبت برای وبصادر و خبرهایی از ونیرو، ختوقا، بترانس و سیدکو

محسن زکی زاده
کدال: تعدیل مثبت برای وبصادر و خبرهایی از ونیرو، ختوقا، بترانس و سیدکو ونیرو: سرمایه گذاری نیرو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱ ریال سود محقق کرده...