برچسب : بحران ارزی

اخبار اقتصادی

ریسک بحران ارزی در کدام کشورها بیشتر است؟

هادی جنگجو
تحلیل‌های صورت گرفته توسط موسسه “نامورا” نشان می‌دهد کشورهای آسیایی بیشتر از سایر کشورها در معرض نوسانات ریسک نرخ ارز قرار دارند. در این تحلیل شاخص‌هایی چون واردات، بدهی خارجی کوتاه مدت، میزان صادرات، ذخایر...