برچسب : بحران مالی

اخبار اقتصادی

پیش بینی پیتر شف، مدیر اجرایی ارشد یورو پایسفیک کپیتال در مورد بحران مالی در آینده

هادی جنگجو
بحرانی مالی بعدی با سقوط دلار بسیار بسیار بدتر است به گزارش تحلیلک، یکی از کهنه‌کاران کارگزاری سهام، پیتر شف، که مدیر اجرایی ارشد یورو پایسفیک کپیتال است، می‌گوید: یک دهه پس از بحران اقتصادی جهانی، دنیا...