برچسب : بحران

روانشناسی موفقیت

پس انداز یا سرمایه گذاری؟ راه عبور موفق از بحران­ اقتصادی چیست؟

الهه علیاری
پس انداز یا سرمایه گذاری؟ راه عبور موفق از بحران­ اقتصادی چیست؟   بحران مالی و نابسامانی اقتصادی سال­های ۲۰۰۷-۲۰۰۹ برای شرکت­های وابسته به صنعت، میادین بازرگانی و جغرافیایی اختلالاتی را به همراه داشت که...