برچسب : بختیار علی

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «آخرین انار دنیا» نوشته بختیار علی

نویسنده
معرفی کتاب «آخرین انار دنیا» نوشته بختیار علی ...کتاب آخرین انار دنیا، به تالیف بختیار علی، شاهکار ادبیات کُرد و رمانی جهانیست. هر چه در دستتان هست را بگذارید کنار و این رمان را بخوانید....