برچسب : بخشش

رمزهای موفقیت

مرد

مهسا زکی زاده
مرد وقتی بچه بودم میگفتند هر وقت به تنهایی توانستی بند کفشهایت را ببندی مرد شده ای… اما من به فرزندم خواهم گفت هروقت از بخشیدن کفشهایت به انسان پا برهنه ای خوشحال شدی مرد...