برچسب : بخشنامه مالیاتی

بخشنامه ها

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: مواد ۱۴۳-۱۴۳ مکرر ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام به پیوست تصویر تصویب...
بخشنامه ها

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شروط سه گانه بند ۹ ماده ۱۴۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۶ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: ماده ۱۴۸ ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط...
بخشنامه ها

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۴ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ دسته: ماده ۱۸۷ و بند ۴ ماده ۲۸۲ موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص تسهیل تنظیم اسناد...
بخشنامه ها

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۵ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ دسته: مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۳، تبصره (۱) ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۲ مورخ...
بخشنامه ها

اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ دسته: مواد ۱۶۹،۱۹۱ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع:...
بخشنامه ها

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ دسته: ماده ۵۰ ق.م.م موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی...
بخشنامه ها

تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶ هیئت وزیران موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ دسته: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت...
بخشنامه ها

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دسته: ماده ۵۴ ق.م.م موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم...
بخشنامه ها

ابلاغ بند ۲ مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دسته: بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع: ابلاغ بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ دسته: مواد (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم و (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۶...