برچسب : بخشودگی مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۵: در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به ‌یک منطقه کشور یا به...