برچسب : بخور سرد

سلامت کودک

بخور گرم یا بخور سرد، کدام مناسب است؟

کودک من
بخور گرم یا بخور سرد اغلب پرسش می‌شود که بخور گرم بخریم یا بخور سرد؟ رطوبت هوا باید در حدی باشد که پوست و مخاط انسان دچار خشکی نگردد؛ بنابراین با این وسایل در مناطق...