برچسب : بدهکاران مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰۲

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰۲: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع...