برچسب : بد خوراکی کودک

سلامت کودک

چاقی کودکان و نوجوانان – بخش دوم

کودک من
در دوران کودکی و نوجوانی عادات غلط غذایی و نداشتن فعالیت بدنی از جمله مهمترین علل چاقی و اضافه وزن است....