برچسب : برش سرشانه

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم برش سرشانه

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند....
آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش الگو برش از سرشانه به روش مولر

آنجل
ابتدا الگو اولیه لباس را می کشیم. برای کشیدن و طراحی این الگو فاصله یقه تا برش سرشانه جلو را اندازه می گیریم....