برچسب : بروس لی

رمزهای موفقیت

جرئت پذیرفتن اشتباهات

مهسا زکی زاده
جرئت پذیرفتن اشتباهات اشتباهات همیشه قابل حل هستند، به این شرط که فرد جرئت پذیرفتن آن‌ها را داشته باشد… بروس لی مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

از پس سختی ها بربیایید

مهسا زکی زاده
از پس سختی ها بربیایید هیچ‌وقت در آرزوی داشتن یک زندگی راحت نباشید؛ بلکه در پی قدرتی باشید که از پس سختی‌ها بربیایید! بروس لی مجله اینترنتی تحلیلک...
روانشناسی موفقیت

اثباتی برای نشان دادن قدرت فوق العاده ی نوشتن اهداف

مهسا زکی زاده
اثباتی برای نشان دادن قدرت فوق العاده ی نوشتن اهداف نامه بروس لی به خود بروس لی این نامه را در ژانویه سال ۱۹۶۹ نوشت و در متن آن به خود قول داد تا به...