برچسب : بزرگداشت حافظ

ادبیات شعر پارسی

به بهانه بزرگداشت حضرت عشق /قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند

زهرا فخرایی
به بهانه بزرگداشت حافظ حضرت عشق قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند ... آیا تا به حال شنیده اید که کسی یک بیت از اشعار حضرت حافظ را نخوانده و از بر...