برچسب : بزرگ

رمزهای موفقیت

تنها راه انجام دادن کارهای بزرگ

مهسا زکی زاده
تنها راه انجام دادن کارهای بزرگ تنها راه انجام دادن کارهای عظیم، دوست داشتن کاری است که میکنید. اگر تا الان آنرا پیدا نکردید به گشتنتان ادامه دهید و تا زمانیکه آنرا پیدا نکردید متوقف...