برچسب : بسویج

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۹۹ درصدی سهام حخزر، ۹۱ درصدی اوان و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال کرماشا: سهام صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۷۳۹,۱۱۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی...