برچسب : بلوک قند پیرانشهر

اخبار تحلیل بنیادی

بلوک مهم و ۷.۸ درصدی قند پیرانشهر معامله شد + نام خریداران

هادی جنگجو
بلوک ۷.۸ درصدی قند پیرانشهر که نقش مهمی در مدیریت این شرکت کوچک بورسی داشت ، معامله و توسط دو سهامدار حقیقی و چند حقوقی خریداری شد .  در جریان معاملات دیروز بورس ، ۷.۸...