برچسب : بمپنا

تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته با افت همراه بوده اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه شرکت هایی که نسبت به سال گذشته افت کرده اند سهام ولیز: لیزینگ ایرانیان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۵۵۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۳ ماهه سهام شرکت هایی که با افت همراه بوده اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۳ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد: ولبهمن: سهام بهمن لیزینگ دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل افت داشته اند(۱)

محسن زکی زاده
‍ اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها ‍ شلعاب: سهام لعابیران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۹,۰۳۱ میلیون ریال درآمد داشته است. این...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام فولاد، چدن، بمپنا، ذوب و …

اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام فنوال، چدن، فولاد، خفنر، پاسا، بمپنا، ذوب و… فنوال: سهام گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم در دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : افزایش زیان ۳۰ درصدی سهام بانک دی، رشد ۳۵ درصدی توریل و …

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها توریل: سهام توکا ریل دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ ۳۲۰,۰۴۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : تعدیل مثبت ۵۰ درصدی سهام شنفت، افزایش سرمایه و تصمیمات مجمع چند شرکت

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها کگاز: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سهام شرکت شیشه...