برچسب : بنجامین باتن

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم سرگذشت عجیب بنجامین باتن ( The Curious Case of Benjamin Button )

محمد زکی زاده
سرگذشت عجیب بنجامین باتن ( The Curious Case of Benjamin Button ) در مراسم مختلفی مانند اسکار سال 2009 و گلدن گلوب و... در بخش های مختلفی کاندید شد و در نهایت در بعضی از...