برچسب : بهای انواع خودروها

بخشنامه ها تازه های مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۶۷ مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ در خصوص بهای انواع خودروها

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۷/۱۶۴  مورخ  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ دسته: بند ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم  موضوع: در خصوص بهای انواع خودروها تولید داخل و وارداتی موضوع بند (۴) ماده ۱۷ قانون مالیاتهای...