برچسب : بهای گزاف

روانشناسی موفقیت

اشتباهی که بنجامین فرانکلین هرگز فراموش نکرد!

مهسا زکی زاده
اشتباهی که بنجامین فرانکلین هرگز فراموش نکرد! بنجامین فرانکلین در هفت‌سالگی سخت عاشق یک سوت شده بود. اشتیاق او برای خرید سوت به‌ قدری زیاد بود که یک ‌راست به مغازه اسباب‌بازی ‌فروشی رفت و...