برچسب : بهبود هوش مالی

هوش مالی

آیا از تقسیم بندی هوش مالی خبر دارید؟

محیا زنده دل
در ادامه مبحث هوش مالی به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا هوش مالی یا اقتصادی نیز دسته بندی دارد؟ رابرت کیوساکی هوش مالی یا اقتصادی را به ۵ مورد تقسیم می کند. با...
هوش مالی

آیا با مفهوم هوش مالی یا اقتصادی آشنایی دارید؟

محیا زنده دل
شاید این روزها کلمه هوش مالی و یا هوش اقتصادی به گوش شما خورده باشد و حالا برای شما سوال باشد که مفهوم دقیق این کلمه چیست و داشتن این چه کمکی به ما می...