برچسب : بهترین راه

رمزهای موفقیت

راه بهتری هم وجود دارد

مهسا زکی زاده
راه بهتری هم وجود دارد این تفکر که رویه و روش انجام کاری بهترین است را دور بریزید، و همیشه این فرض را در ذهن‌تان داشته باشید که احتمالا راه بهتری نیز برای انجام آن...