برچسب : بهشت و جهنم

روانشناسی موفقیت

داستان بهشت و جهنم…

داستان بهشت و جهنم… روزی یک مرد روحانی با خداوند مکالمه ای داشت: “خداوندا! دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند؟” خداوند او را به سمت دو در هدایت کرد و یکی از...
رمزهای موفقیت

بهشت و جهنم

مهسا زکی زاده
به دنبال بهشت و جهنم در آخرت نباش. هر دو همین اکنون موجودند. هر زمانی که بتوانیم کسی را بی چشم داشت و بی معادله دوست بداریم،در بهشت و هر زمان که آلوده به حسادت...