برچسب : بهشت

رمزهای موفقیت

اگر به مشکلات بیش از حد توجه کنی به آنها خوراک داده ای

مهسا زکی زاده
اگر به مشکلات بیش از حد توجه کنی به آنها خوراک داده ای. توجه خوراک ذهن است به هرچه که توجه کنی قویتر میگردد. هرگز با توجه کردن به بدبختی ها به آنها خوراک نرسان....
رمزهای موفقیت

بهشت و جهنم

مهسا زکی زاده
به دنبال بهشت و جهنم در آخرت نباش. هر دو همین اکنون موجودند. هر زمانی که بتوانیم کسی را بی چشم داشت و بی معادله دوست بداریم،در بهشت و هر زمان که آلوده به حسادت...
رمزهای موفقیت

بهشت

مهسا زکی زاده
بهشت مکان نیست، زمان است! زمانی که اندیشه های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در وجودمان است… و جهنم مکان نیست، زمان است! زمانی که اندیشه های منفی و کینه ورزی وجودمان...