برچسب : بهپاک

تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های ۳ ماهه

محسن زکی زاده
گزارش کدال کگهر: سهام سنگ آهن گهر زمین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۵۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰٪...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۸۳ درصدی سهام حریل و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال غبهنوش: سهام بهنوش ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۴۰,۰۲۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۳۱۸ درصدی سهام غشهد، و خبرهایی از برخی سهام غذایی دیگر

محسن زکی زاده
اخبار کدال غشهد: سهام شهد ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود ۱۹,۵۳۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه غذایی و قندی

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه غذایی و قندی قشهد: سهام شهد(قند خوی) در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹۴۱ ریال سود محقق کرده است...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال مطالب ویژه

تحلیل سهام بهپاک (صنعتی بهپاک)

هادی جنگجو
تحلیل سهام   تکنیکال همان طور که در تحلیل سهام بهپاک مشاهده می کنید، این سهم در حال حرکت به سمت آخرین موج صعودی خود می باشد. البته برای رسیدن به هدف اصلی خود باید...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

تصمیمات مجمع سالیانه ی سهگمت و تعدیل مهم در ولملت و ورنا

هادی جنگجو
چکیده ای از اخبار کدال تصویب سود نقدی ۲۱۱ ریال در مجمع سالیانه ی سهگمت و تعدیل منفی ۳۶ درصدی در ورنا و تعدیل مثبت ۳۶ درصدی در ولملت وملت سرمایه گذاری ملت در دوره...