برچسب : بودا

رمزهای موفقیت

مجازات از نگاه بودا

مهسا زکی زاده
شما به خاطر خشم تان مجازات نخواهید شد شما با خشم تان مجازات خواهید شد. بودا تحلیلک...
رمزهای موفقیت

به خودت سیلی زدی!!!

مهسا زکی زاده
به خودت سیلی زدی!!! بحث کردن با احمق؛ مثل کشتن پشه روی صورت خودته…! شاید پشه رو بکشی یا نه اما در نهایت یه سیلی به صورت خودت زده‌ ای…!  بودا مجله اینترنتی تحلیلک  ...
رمزهای موفقیت

از دوست بد طینت در هراس باش

مهسا زکی زاده
از دوست بد طینت در هراس باش بودا چه زیبا میگوید : از دوست بی صداقت و بدجنس باید بیش از جانوری وحشی در هراس بود !! چرا که یک حیوان وحشی بدنت را زخمی...