برچسب : بورس چین

بازارهای بین المللی

جهش سهام چین و آسیا با وجود نگرانی‌های جنگ تجاری

هادی جنگجو
روز چهارشنبه، با به وجود آمدن این انتظار که پکن برای کاهش تاثیر منفی جنگ تجاری از محرک‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد، سهام چین به رشد خود ادامه داد و سهام آسیایی جهش کرد. به گزارش رویترز،...