برچسب : بوستان

گردشگری

پارک آبشار تهران یکی از پارک های زیبای پایتخت

نویسنده
پارک آبشار تهران یکی از پارک های کوهستانی خوب تهران به ویژه برای کوه پیمایی های سبک محسوب می شود. آبشار مصنوعی در بالاترین ارتفاع مجموعه قرار دارد. طراحی فضای پارک به زیبایی انجام شده...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در آثار سعدی شیرازی با نگاه ویژه به گلستان

محمد زکی زاده
رزق و روزی در آثار سعدی شیرازی ... شنیدم صیادی ضعیف را ماهیی قوی در دام افتاد. قوت ضبط (نگه داشتن) آن نداشت. ماهی بر او غالب آمد و دام از کفش در ربود و...