برچسب : بوک بیلدینگ

آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

هر آنچه لازم است در مورد بوک بیلدینگ بدانیم

هادی جنگجو
بوک بیلدینگ چیست؟ در عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ آگهی عرضه ۴۸ ساعت قبل از وجود عرضه اطلاع رسانی می گردد که در آگهی موارد ذیل باید اعلام گردد.• نام سهم قابل عرضه• تاریخ...