برچسب : بیدل

ادبیات

بررسی رزق و روزی اشعار بیدل دهلوی

محمد زکی زاده
بررسی رزق و روزی در اشعار بیدل دهلوی...پارسی شناسان هند به بیدل از دو راه اعتقاد می ورزند. نخست آنکه او را از صاحب کمالان و پیشروان بزرگ طریقت می شمارند و دوم آنکه او...