برچسب : بیماری حرکت

سلامت کودک

بیماری ماشین زدگی یا بیماری حرکت در کودکان

کودک من
بیماری حرکت، یا بیماری ماشین زدگی یا بیماری دریا، اختلال شایع گوش داخلی است که در هرکسی ممکن است ایجاد شود....