برچسب : بیماری ریه

سلامت کودک

ذات الریه یا سینه پهلو در کودکان

کودک من
ذات الریه یا سینه پهلو ذات الریه التهاب و عفونت نسج ریه است که شیوع فراوانی در کودکان زیر پنج سال دارد و عاملی بالقوه خطرناک برای حیات کودکان است. علت بیماری چیست میکروب هموفیلوس...